Sunday, 18/8/2019 | 11:56 UTC+7
i-News

ผู้ว่านราฯ เยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า คนใช้สิทธิ์แน่น

ผู้ว่าฯนราธิวาสตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต 1 และ เขต 3 ขณะประชาชนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส และเขตพื้นที่อำเภอระแงะ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตลอดในช่วงเช้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตบเท้าเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเนืองแน่น                                                                               

วันอาทิตย์ (17 มีนาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า  ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต 1 โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  โดยเฉพาะเจ้าหน้าทหาร ตำรวจ ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างหนาแน่น   ขณะที่ภาพรวมของหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต 1  ในช่วงเช้ายังคงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะที่นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต 1 พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส และ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเขต 3 ในพื้นที่อำเภอระแงะ ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นจิตอาสาที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ด้วย         

สำหรับในส่วนของหน่วยเลือกตั้งนอกเขตของจังหวัดนราธิวาส แบ่งเป็น 4 เขต หน่วยเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 5,737 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จำนวน 3,533 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่หอประชุมอำเภอระแงะ อำเภอระแงะ จำนวน 2,224 คน และเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จำนวน 1,796 คน รวมทั้งสิ้น 13,290 คน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About