Tuesday, 25/6/2019 | 7:40 UTC+7
i-News

มุสลิมเชียงใหม่ร่วมละหมาดขอฝน

ในภาวะที่เชียงใหม่เผชิญหน้ากับปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง เพจ ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ เปิดเผยพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เชียงใหม่ได้รวมตัวกันปฎิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลั๊ลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ด้วยการละหมาดขอฝน

เพจข่าวมุสลิมเชียงใหม่ระบุว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เมื่อเกิดแผ่นดินแห้งแล้ง ไม่มีฝนตก ให้มุสลิมทั้งหลายออกมาละหมาดขอฝนและการขอช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ในสภาพผู้ต่ำต้อย ผู้นอบน้อม
นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบี ศ๊อลฯ ให้กระทำ 

ในช่วงเวลาวิกฤติเรื่องหมอกควันของเมืองเชียงใหม่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าชาติพันธ์ไหน ศาสนาใด ก็หนีไม่พ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม มัสยิดดารุลบิร สันกำแพง เชิญพี่น้องสมาชิกและสัปปุรุษ์ ร่วมกันละหมาดขอฝน เพื่อขอความเมตตา จากเอกองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาฯ ประทานน้ำฝน เพื่อแก้ไขบรรเทาสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ปัจจุบัน

โดยนายจินดา พงษ์มณี อิหม่ามมัสยิดดารุลบิร เป็นผู้นำละหมาด อ.ยะฟัร ศรีสมบัติ กล่าวคุตบะห์(เทศนาธรรม) และขอพร ขอความเมตตาให้พระผู้เป็นเจ้าประทานน้ำฝนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ หมอกควัน ในพื้นที่ โดยมีผู้เจ้าร่วมละหมาดในครั้งนี้กว่า 100 คน
ก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ จะทรงตอบรับการดูอาอฺขอพร ของบรรดาบ่าวผู้ต่ำต้อยที่มาร่วมกันขอการแก้ปัญหาจากพระองค์ บ่าวทั้งหลายไร้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการอนุม้ติของพระองค์ หากพระองค์ทรงประสงค์ 

ขอขอบคุณพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่เข้าร่วมละหมาดขอฝนในครั้งนี้ และขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงตอบรับดูอาอฺการขอพรของพี่น้องในครั้งนี้ด้วยเทอญ…อามีน

ความคิดเห็น

comments

About