Thursday, 18/7/2019 | 11:28 UTC+7
i-News

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 1 มุสลิมไทยกับ 3 สถาบันหลักของชาติ

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย อ.อาลี เสือสมิง ที่ปรึกษาด้านศาสนา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณสัญญา ปรีชาศิลป์ความคิดเห็น

comments

About