Saturday, 20/7/2019 | 5:03 UTC+7
i-News

2 ก.ค.อุมเราะห์ชุดสุดท้ายจะเข้าซาอุฯ

กระทรวงฮัจย์ และอุมเราะห์ประกาศว่าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการเข้าสู่ราชอาณาจักรสำหรับฮุจญาตที่รับวีซ่าอุมเราะห์แล้ว

Saudi Gazette รายงานว่ากระทรวงฮัจย์ ได้แจ้งผู้ให้บริการอุมเราะห์ว่าการออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ของอุมเราะห์หยุดในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ก่อนการเดินทางฮัจย์ประจำปีจะเริ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามแถลงการณ์ระบุว่าฮุจญาตที่ได้รับวีซ่าก่อนวันที่ 17 มิถุนายนจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม เท่านั้น

กระทรวงขอให้ผู้ให้บริการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าฮุจญาตอุมเราะห์ทั้งหมดออกจากซาอุดิอาระเบียเพื่อเดินทางกลับบ้าน พร้อมเตือนว่าผู้ที่ถือวีซ่าอุมเราะห์ แล้วลักลอบพำนักอยู่ต่อในซาอุดิอาระเบียจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง

ฮุจญาตชาวต่างชาติกว่า 7 ล้านคนเดินทางร่วมประกอบพิธีอุมเราะห์ตั้งแต่ฤดูกาลเริ่มต้นในปลายเดือนตุลาคม ฮุจญาตอุมเราะห์จำนวนมากที่สุดมาจากปากีสถานตามด้วยอินโดนีเซียและอินเดีย

Mohammed Bin Badi ซีอีโอของคณะกรรมการแห่งชาติฮัจย์และอุมเราะห์กล่าวว่ากระทรวงฯ จะกลับมารับคำร้องขอวีซ่าอุมเราะห์อีกครั้งในวันที่ 15 ซุลฮิจญะห์ (ประมาณ 16 สิงหาคม)

เขากล่าวว่าวีซ่าอุมเราะห์จะออกใน 5 วันและจะพำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียได้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

กระทรวงฯ คาดว่าจำนวนผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์จะสูงถึง 30 ล้านในปี 2573

การพัฒนาบริการฮัจย์ และอุมเราะห์เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย

Saudi Vision 2030 ตั้งเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับฮุจญาตโดยให้บริการที่เป็นเลิศแก่พวกเขา

Mohammed Saleh Benten รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์กล่าวว่ากระทรวงต้องการเห็น บริษัท อุมเราะห์ยกระดับภาคการบริการให้สูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่อยู่อาศัย และการคมนาคม

ความคิดเห็น

comments

About