Saturday, 20/7/2019 | 5:03 UTC+7
i-News

จุฬาฯจับมือทาเล้นท์ ชวนมา #ให้

สำนักจุฬาราชมนตรี จับมือ บจ.ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จัดงานมหกรรมแห่งการ “ให้” มุ่งสานสัมพันธ์ของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเกิดความสันติสุข โดยไม่แบ่งแยกศาสนา และเชื้อชาติ โดยมีกิจกรรมเอาใจคนรักสุขภาพด้วย วิ่งให้มันส์รัน รักใคร”ให้”ชวนวิ่ง เพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงสุขภาพกาย และสุขภาพใจด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมทั้งยังมีร้านค้าทั้งอาหาร และเสื้อผ้า ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมในการ “ให้” คืนกลับสู่สังคม สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10 ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมมุสลิมให้กับประชาชนทั่วไป จึงจัดงาน “ให้” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ภายใต้แนวคิด “ #ทุกพื้นที่คือการให้ ” #ไม่มีจะให้ก็ให้เท่าที่มี เน้นย้ำการปลุกจิตสำนึกให้กับองค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้สังคมรู้จักตอบแทนการให้คืนสู่สังคม โดยไม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้อชาติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดงานในครั้งนี้ ให้เป็นงานที่มีมาตรฐานและมีคุณค่าต่อสังคม

คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ประธานกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ท่านจุฬาราชมาตรีรับตำแหน่ง ท่านหาแนวทางในการช่วยเหลือสังคมโดยมีการก่อตั้งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี แต่ก็ยังอยากที่จะช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น พอดีคุณอารซู มาทวี ประธานกรรมการบริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น ได้มาเสนอการจัดงาน “ให้” ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกแห่งการ “ให้” การให้ไม่ใช่เพียงแค่เงินทอง แต่รวมถึงการให้ในทุกด้าน ในงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และยังมีกิจกรรม วิ่ง ในวันสุดท้ายของงานเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วย

คุณอารซู มาทวี ประธานกรรมการบริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า ผมได้เริ่มต้นจากการให้ความช่วยเหลือจากสังคม ตั้งให้มีผู้ให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการจัดตั้งบริษัท และบริษัทยังได้รับความช่วยเหลือจากสังคมมาโดยตลอด จึงอยากเห็นบริษัททาเลนท์เป็นต้นแบบของการให้ นอกจากนี้ในการจัดงานครั้งนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ที่กว่า 80% ไม่ใช่มุสลิม ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ทำให้งานของเราได้รับการพูดถึงในหมู่พี่น้องต่างศาสนิกเป็นจำนวนมาก

ดร.อณัส อมาตยกุล รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครพบว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ประเสริฐกว่ามนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ไม่พิสูจน์ตัวเองคำกล่าวเหล่านี้ก็คงเป็นได้แค่คำยกยอ ดังนั้นงาน “ให้” จึงเป็นบทพิสูจน์ตนของความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์ของมนุษย์ไม่ใช่ร่างกายที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ต้องพิสูจน์ด้วยคุณค่าของความดี นอกจากนี้อิสลามยังสอนเราว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นงานนี้จึงเป็นบทพิสูจน์มุสลิมต่อคำสอนดังกล่าว

โดยการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ อันได้แก่  การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท เอสสเตจ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และองค์กรอื่นๆ

ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ 11 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า, โรงเรียนร็อบบานีย์ เพื่อการท่องจำอัลกุรอ่านและปลูกปัญญาเยาวชน, สถาบันวะสะฏียะห์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา, มูลนิธิอัล-บายาน เพื่อการศึกษา จังหวัดนราธิวาส,  โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชน, Ummatee Thailand,  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง), มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ จ.เชียงใหม่ และองค์กรต่างๆ

ความคิดเห็น

comments

About