Sunday, 18/8/2019 | 11:28 UTC+7
i-News

หน่วยความมั่นคงเฝ้าระวัง “ไอเอส” ใช้ไทยเป็นทางผ่าน

ผลการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ โฆษก กอ.รมน. เผยยังไม่มีคนไทยเข้าร่วมกลุ่มไอเอส แต่เป็นไปได้ใช้ไทยเป็นทางผ่าน อาศัยความร่วมมือกับอาเซียน พร้อมเฝ้าระวังโน้มน้าวผ่านโซเชียล เพิ่มความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงช่วงหยุดเทศกาล พบอาชญากรรมข้ามชาติ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์ – สกิมเมอร์ – แบนดิออส” เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนก่อน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม รพ.อ.บรรพต พูลเพีย โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยผลการประชุมประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) เดิม สวนรื่นฤดี โดยมี พล.ท.วุฒิ แสงจักร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.) เป็นประธาน ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงมหาดไทย, ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.), หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.), สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.), สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.), กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.), ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

ด้านการก่อการร้าย แนวโน้มสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มไอเอส ปัจจุบันยังไม่พบคนไทยเดินทางไปร่วมกับกลุ่มไอเอสในตะวันออกกลาง แต่มีความเป็นไปได้ที่อาจใช้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นทางผ่าน รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าออกจำนวนมาก ดังนั้น ไทยจึงควรอาศัยความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียน และการเฝ้าระวังการโน้มน้าวชักชวนในสังคมออนไลน์ ในส่วนของสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายโดยทั่วไป ควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลเดือน เม.ย. 2558 เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะผ่อนคลายความเข้มงวดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การสังเกต ชี้เบาะแส และช่วยกันแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ส่วนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีสถิติเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนก่อน ได้แก่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งสกิมเมอร์ และ แก๊งแบนดิออส ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนำเงินมาฟอกโดยการสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบ้านพักตากอากาศ เพื่อขายให้กับชาวต่างชาติ

i-News Daily 58-03-13-236m

ความคิดเห็น

comments

About