Thursday, 18/7/2019 | 11:38 UTC+7
i-News

พบสิ่งมีชีวิตทางทะเลสายพันธุ์ใหม่เกือบ 1,500 ชนิด

องค์กรเวิลด์ รีจิสเตอร์ ออฟ มารีน สปีชีย์ส (วอร์มส์) เผยการค้นพบสิ่งมีชีวิตทางทะเลสายพันธุ์ใหม่เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมามีทั้งหมด 1,451 สายพันธุ์ ซึ่งรวมถึงโลมาหลังค่อมออสเตรเลีย ฟองน้ำ 139 ชนิด กุ้งสตาร์เกซซิงจากแอฟริกาใต้ แมงกะพรุนกล่องมีพิษยักษ์ไม่มีรยางค์ ซึ่งมีขนาดลำตัวยาวราว 50 เซนติเมตร ที่พบนอกชายฝั่งออสเตรเลีย ทำให้จำนวนสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีการค้นพบทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 228,450 ชนิด ซึ่งก่อนหน้านี้มีประมาณ 190,000 ชนิดถูกตัดออกจากรายชื่อหลังการศึกษาอย่างละเอียดพบว่าซ้ำกับสายพันธุ์ที่เคยมีการค้นพบมาก่อนแล้ว

สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ส่วนมากพบในแถบมหาสมุทรลึก โดยมหาสุมทรอินเดียเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจน้อยกว่ามหามุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก นักวิทยาศาสตร์คาดว่ายังมีสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทางทะเลอีกราว 500,000 – 2 ล้านสายพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จำนวนไม่น้อยที่มีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปก่อนที่มันจะเป็นที่รู้จัก เนื่องจากปัจจัยเสียงต่างๆ ทั้งมลพิษ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และการแปรเป็นกรดของสภาพแวดล้อม

ความคิดเห็น

comments

About