Monday, 15/7/2019 | 8:45 UTC+7
i-News

นิคมฮาลาล สร้างงานเสริมเศรษฐกิจ ดันสินค้าเชียงใหม่สู่ตลาดโลก

หลังจากการเดินทางเยือนบรูไนดารุสลามของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หนึ่งในประเด็นที่ถูกนำมากล่าวถึงในความร่วมมือของทั้งสองประเทศคือนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นศูนย์ผลิตอาหารฮาลาลของไทย ที่นอกจากจะเป็นการผลักดันการผลิตสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดโลก ยังเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น พลิกฟื้นพื้นดินเสริมสร้างการต่อยอดเศรษฐกิจรอบนิคม และเกษตกรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญในพื้นที่

คุณกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมฮาลาลเชียงใหม่ เปิดเผยกับสำนักข่าว i-News ว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้มีกว่าร้อยราย โดยมีผู้ประกอบการมุสลิมเพียง 3 ราย มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียน ตะวันออกกลาง หรือแม้แต่ในกลุ่มประเทศยุโรปปีละนับหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่นผลไม้แช่อิ่มต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งออกมีละหลายล้านตัน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จะเป็นโครงการที่เสริมสร้างการจ้างงานในพื้นที่ โดยอย่างน้อย 70% ของแรงงานในนิคม จะเป็นแรงงานในพื้นที่ และจะเป็นการพลิกพื้นที่ดินลูกลังซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเพราะปลูกให้มีมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือระบบน้ำปะปา ที่ทางส่วนของเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนในท้องที่

ซึ่งนอกจากการจ้างงานในส่วนของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลแล้ว พื้นที่โดยรอบนิคมยังได้รับผลดีทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพอพักหนักงาน และร้านค้าประเภทต่างๆ ในพื้นที่

d5563คุณกวินธรยังเปิดเผยอีกว่าได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับสถาบันการเงินไว้รองรับการขยายตัวของหอพักในพื้นที่ของประชาชนโดยรอบนิคมแล้ว ซึ่งทางสถาบันการเงินได้ตอบรับ และยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินกับพี่น้องโดยรอบนิคมด้วย

นอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งนี้จะมุ่งไปที่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุนจะมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 200 ล้าน เช่นเรื่องของการแปรรูปอาหาร ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตกรในพื้นที่ รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงในภาคเหนือสำหรับการผลิตวัตถุดิบส่งเข้าสู่โรงงานต่างๆ ในนิคม

และจะมีการส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

โดยขั้นตอนการดำเนินการในขณะนี้ทางกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือขอการใช้พื้นที่ 700 ไร่ในต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียใหม่ ไปยังกรมธนารักษ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา และหากได้รับการตอบเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทำประชาพิจารณ์ ทำประชาคม

โดยคุณกวินธรบอกอีกว่านิคมอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งนี้ไม่ใช่นิคมของชาวมุสลิม แต่เป็นนิคมของพี่น้องชาวเหนือทุกคน เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนของมาตรฐานฮาลาลเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นายกรัฐมนตรีเยือนบรูไน ดึงร่วมมือด้านฮาลาล

i-News Daily 58-03-28-251m

ความคิดเห็น

comments

About