Wednesday, 24/7/2019 | 6:30 UTC+7
i-News

ไทยพร้อมพิจารณาให้สหรัฐฯ ใช้”อู่ตะเภา-ภูเก็ต”เป็นฐานบินสำรวจผู้อพยพในทะเล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย ไทยพร้อมพิจารณาหลังจากสหรัฐอเมริกาขอใช้สนามบินอู่ตะเภาและภูเก็ตเป็นฐานในการขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ผู้อพยพ แต่สหรัฐอเมริกาจะต้องมีรายละเอียด และเส้นทางการบินที่ชัดเจนกว่านี้
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะขอใช้สนามบินอู่ตะเภาและสนามบินภูเก็ตเป็นฐานเพื่อบินลาดตระเวณสำรวจสถานการณ์ผู้อพยพในทะเล ว่า ได้ตอบกลับไปแล้วว่า ภารกิจดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่ดี และไทยพร้อมจะพิจารณา แต่ขอให้สหรัฐฯ แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติการมาให้มากกว่านี้ อาทิ เส้นทางที่จะใช้บิน และที่สำคัญคือ ภารกิจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่ไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งการเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาจะทำให้เห็นภาพที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยยังขอให้สหรัฐฯ สนับสนุนส่งเรือร่วมปฏิบัติภารกิจโฟลทติงแพลทฟอร์ม ของไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบของฝ่ายสหรัฐฯ

ความคิดเห็น

comments

About