Sunday, 18/8/2019 | 3:39 UTC+7
i-News

ซาอุฯสอบเส้นทางการเงิน นักธุรกิจ 44 ราย โยงฮิซบุลลาต

ทางการซาอุดิอาระเบียกำลังทำการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของธนาคารซาอุดิอาระเบีย และนักธุรกิจชาวเลบานอน 44 รายที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮิซบุลลาต

รายงานดังกล่าวเปิดเผยหลังจากเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ทางการซาอุดิอาระเบียได้อายัดเงิน และห้ามชาวซาอุดิอาระเบียติดต่อสัมพันธ์กับของ 2 แกนนำฮิซบุลลาต หลังตรวจสอบพบว่าบุคคลทั้งสองมีการสนับสนุนการก่อการร้ายในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งในเยเมน และซีเรีย

หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ทำการตรวจสอบรายชื่อของนักลงทุนทั้งหมดในราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์

Fadel Al-Buainain ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน กล่าวว่ามีหลายวิธีที่จะติดตามบุคคล และบริษัทที่น่าสงสัย โดยการตรวจสอบสภาพคล่อง และการทำธุรกรรมของพวกเขา โดยเฉพาะข้อมูลในภาคการธนาคารซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้

เขากล่าวเสริมอีกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยมีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 1990 

Al-Buainain กล่าวว่าผลกำไรของการลงทุนเหล่านี้ได้ไหลออกนอกประเทศภายใต้ชื่อของซาอุดิอารเบีย

เขากล่าวว่าบางส่วนของเงินจำนวนดังกล่าวถูกตรวจสอบพบว่า ถูกส่งไปยังกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ใช้ในการก่อเหตุรุนแรงในประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ

เขากล่าวอีกว่าในขณะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้เริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบการระดมทุนของกลุ่มดังกล่าวแม้จะมีความคืบหน้าช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในคณะมนตรีความร่วมมือกลุ่มอ่าวอาหรับ เนื่องจากเกรงผลกระทบกับภาคการธนาคาร

Abdulmunim Al-Mushawah หัวหน้าโครงการซากีนะห์ ของกระทรวงกิจการศาสนา กล่าวว่าองค์กรต่าง ๆ เช่นฮิซบุลลาต เป็นกลุ่มแก๊งเล็กๆ ที่ไม่มีเข็มมุ่งด้านศีลธรรมในการทำธุรกิจ

เขากล่าวว่าองค์กรก่อการร้ายทำงานทางลับ และมีการใช้คนในประเทศต่าง ตั้งองค์กรธุรกิจบังหน้า เพื่อดำเนินการบางอย่างตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามซาอุดิอาระเบียได้ประสบความสำเร็จในการตัดเส้นทางการเงินของพวกเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังได้ช่วยปกป้องภาคธุรกิจของประเทศอีกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About