Thursday, 20/6/2019 | 9:04 UTC+7
i-News

โคราชแล้งหนัก อ่างลำตะคองเหลือน้ำใช้ 19%

TNN24 รายงานว่านายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยถึงปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างเก็บน้ำหลังทั้ง 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่ามีปริมาณกักเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 34 %ของความจุ ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่เหลือน้อยในรอบหลายสิบปีและเป็นปริมาณน้ำที่ลดต่ำอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยอ่างเก็บน้ำที่ทางชลประทานเป็นห่วงมากที่สุด ก็คืออ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณเหลือใช้อยู่ที่ประมาณ 62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 19.78 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเตือนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่กำลังจะทำการเพาะปลูกข้าวนาปี ให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ด้านจังหวัดอำนาจเจริญ สถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายบางหมู่บ้านขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนำน้ำเข้าแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 4 แห่งในจังหวัดอำนาจเจริญ คืออ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำซับ อ่างเก็บน้ำหัวสีโท และอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์มีปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างไม่ถึง 20 % หากฝนไม่ตกลงมาภายใน 10-20 วัน สถานการณ์ก็จะวิกฤตมากขึ้น

ส่วนจังหวัดสุโขทัย เผชิญปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องโดยพื้นที่หมู่ 6 และหมู่ 11 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย ประชาชน 225 ครัวเรือนกว่า 600 คน ต่างบอกว่าปีนี้แล้งหนักสุดรอบ 20 ปี ไม่มีน้ำทำการเพาะปลูก ทั้งทำนาปีและปลูกพืชทดแทนบ่อน้ำที่เกษตรกรขุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งตอนนี้แห้งขอด เกษตรกรบางส่วน ต้องไปหางานทำต่างจังหวัดและบางครอบครัวจ้างช่างมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมขอให้รัฐบาลช่วยผันน้ำจากแหล่งอื่นมาช่วย

จังหงัดพังงา ราษฎรที่บ้านในวัง หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุดได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อชะลอการไหลของน้ำจากเทือกเขาหราสูงพร้อมทั้งกักเก็บน้ำส่วนหนึ่งไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About