Monday, 19/8/2019 | 5:52 UTC+7
i-News

ดาอีย์ซาอุฯ จัดกิจกรรมร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมลำพูน

เมื่อวันพุธที่ (1) มัสยิดอัล-อันซอรี จ.ลำพูน ทีมงานดาอีย์ สถานทูต ซาอุดี้อารเบีย นำโดย อ.มุฮำหมัด บินต่วน ในนามอามีร (หัวหน้า) นำ เช็คยาซีด อีหม่ามตอราเวี๊ย กระทรวงวัฒนาธรรมและการเผยแพร่ของซาอุดี้ฯ อีหม่ามอับดุลเราะมาน (อดุลย์) พงษ์มณีดาอีฮ์ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดและจัดบรรยศาสนธรรมแก่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการและสัปปุรุษ์ ให้ความร่วมมือและต้อนรับ มัสยิดลำพูนเป็นมัสยิดที่จดทะเบียนเป็นมัสยิดหลังแรกและหลังเดียวในจังหวัด ด้วยงบประมาณจากการรวบรวมของตระกูลอัลซอรี แห่งซาอุดี้อารเบีย มีคุณแสงทอง ต.เจริญ เป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างในครั้งกระโน้น ประทานโทษจำปีที่สร้างไม่ได้ ขอเอกองค์อัลลอฮ์ทรงประทานความดีงามในสิ่งที่มีคุณค่าของมุสลิมลำพูน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ทำให้เขาเหล่านั้น รวมตัวทำการเคารพภักดีต่อเอกองค์อัลลลอฮ์ตลอดมา

ภาพโดย เพจมัสยิดอัล-อันซอรี ลำพูน รายงานโดย ชุมพล ศรีสมบัติ กลุ่มสื่อภาคเหนือ

ความคิดเห็น

comments

About