Thursday, 18/7/2019 | 11:29 UTC+7
i-News

กอ.รมน.ชี้สถานการณ์ยาเสพติดพบผู้เสพเพิ่ม เฮโรอีนหวนระบาดอีกครั้ง

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านยาเสพติดในประเทศไทยขณะนี้ เครือข่ายค้ายาเสพติดได้พัฒนารูปแบบการกระทำความผิดที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการพัฒนาด้านการต่อต้านการสืบสวน และมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับกลุ่มงานอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ เกิดเป็นเครือข่ายคู่ขนานต่างๆ โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และตามข้อมูลทางสถิติ พบว่ามีกลุ่มผู้เสพรายใหม่เพิ่มจำนวนขึ้น และมีตัวยาชนิดใหม่ๆ ปรากฏ ในขณะที่ตัวยาเก่า อาทิ เฮโรอีน กำลังหวนกลับมาระบาดอีกครั้ง
ดังนั้นในอนาคตประเทศต่างๆ จึงมีความจำเป็นในการขยายความร่วมมือโดยอาศัยความเกี่ยวเนื่องของปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งนี้ในช่วงเดือน มิ.ย.2558 มีการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ รวม 138 คดี ผู้ต้องหา 253 คน ของกลางยาบ้า 8,689,777 เม็ด ยาไอซ์ 56.946 กิโลกรัม โคเคน 10.2 กิโลกรัม เฮโรอีน 1,009 หลอด ฝิ่นดิบ 9.02 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 1,961.9 กิโลกรัม ยาอีหรือเอ็คตาซี 638 เม็ด ยาเค 524 ขวด และใบกระท่อม 20 กิโลกรัม

ความคิดเห็น

comments

About