Tuesday, 25/6/2019 | 9:45 UTC+7
i-News

ธนาคารกลางยิวกลัวถูกยุโรปบอยคอต หลังหนุนยิวสร้างบ้านในเวสต์แบงค์

ธนาคารกลางอิสราเอลหนาว กลัวถูกสหภาพยุโรปบอยคอต หลัง NGO เผยข้อมูลสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์

สำนักข่าว World Bulletin รายงานว่า ธนาคารกลางอิสราเอลกำลังอยู่ในความกังวลว่าจะถูกบอยคอตโดยนานาชาติ ตามเงื่อนไขการบอยคอตกลุ่มที่จัดหาเงินทุน และสนับสนุนการตั้งชุมชนชาวยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์

องค์กร BDS ระบุเมื่อวันจันทร์ที่(10)ผ่านมาว่าการบอยคอตสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวได้รับการสนับสนุนโดยงบประมาณของรัฐบาลอิสราเอล

Mahmoud Nawaja ผู้ประสารงานของ BDS เปิดเผยกับสำนักข่าว Anadolu ว่า”BDS ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสหภาพยุโรป ที่ระบุถึงการเชื่อมโยงของธนาคารกลางอิสราเอลในการสนับสนุนการก่อสร้างของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวทั้งในเขตเวสต์แบงค์ และที่ราบสูงโกลัน”

ความกลัวเกิดขึ้นหลังจากแกนนำของธนาคารกลางอิสราเอลถูกเตือนจากสหภาพยุโรปในความเป็นไปได้ในการคว่ำบาตรธนาคารกลางอิสราเอล

นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว BDS ยังผบว่าธนาคารกลางอิสราเอลยังไม่การตั้งสาขาเพื่อให้บริการผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์ด้วย

นอกเหนือจากการสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างชุมชนชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์แล้ว ธนาคารกลางอิสราเอลยังให้การสนับสนุนเงินทุนในด้านการศึกษา และวัฒนธรรมของชุมชนชาวยิวด้วย

Mahmoud Nawaja บอกอีกว่าถ้าธนาคารกลางอิสราเอลถูกบอยคอต จะเท่ากับเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในดินแดนของชาวปาเลสไตน์

ความคิดเห็น

comments

About