Wednesday, 24/7/2019 | 6:31 UTC+7
i-News

หนุนการศึกษามุสลิม ยอดนักวิชาการไทยมุสลิมร่วมดัน

เพื่อประชาชาติแห่งเกียรติยศ สโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น HONOR SOCIETY อดีตเลขาธิการอาเซียน นำคณะนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ ร่วมผลักดัน สนับสนุนให้เยาวชนมุสลิมได้ศึกษาต่อใตระดับที่สูงขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ

วันเสาร์ (22) ห้องประชุมVIP ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้สื่อข่าว i-News รายงานว่า นักวิชาการชั้นแนวหน้าของประเทศไทยได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ HONOR SOCIETY โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนเป็นแกนนำ พร้อมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน, อ.สมัย เจริญช่าง และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่ออุดมการอิสลามจากรุ่นต่อรุ่น สู่เยาวชนมุสลิมรุ่นใหม่

HONOR SOCIETY ส่งเสริมให้มุสลิมมีความรู้มากกว่า 1 ภาษา เน้นอาหรับ, อังกฤษ และอาเซียน และส่งเสริม สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษามุสลิมที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท, เอก ทั้งในและต่างประเทศ

“HONOR SOCIETY มัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนมุสลิมไทยที่มีความสามารถดีเด่น ได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ เป็นศูนย์แนะนำ ให้คำปรึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในการศึกษาต่อ หาโอกาสให้เยาวชนได้รับทุนการศึกษา รวบรวมติดต่อ จัดหาทุนสนับสนุนจากทั่วโลกให้กับเยาวชน” ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

โดย HONOR SOCIETY  จะทำงานร่วมกับเยาวชนมุสลิมในการผลักดันการศึกษามุสลิม โดยมี สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม เป็นผู้ประสานงาน

i-News Daily 58-08-23-361m

d7435 d7436 d7437 d7438 d7439 d7440 d7441 d7442 d7443 d7444 d7445 d7446

ความคิดเห็น

comments

About