Sunday, 18/8/2019 | 11:54 UTC+7
i-News

คนไทยในซาอุฯ เรียกร้องไทยแก้ปัญหาเร่งสัมพันธ์ปกติกับซาอุฯ

วันนี้ได้มีพิธีการมอบหนังสือผ่านท่าน ฐานิศร์ ณ สงขลากงสุลใหญ่ ณ เมืองญิดดะห์ ถึงกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องขอให้ทางการไทยหาแนวทางเร็วแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้เกิดสัมพันธ์กลับมาดังเดิม โดย นาย สมศักดิ์ ชุ่มชื่น เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวในนามชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย

ความคิดเห็น

comments

About