การแปลคุตบะห์ที่อาราฟัต 20 ภาษาจะช่วยให้เข้าถึงคนนับล้านทั่วโลก

หน่วยงานด้านภาษาและการแปลของฝ่ายประธานทั่วไปสำหรับกิจกา…

Read More