Headlines

UN เตือนวิกฤติความอดอยากที่น่า”ตกตะลึง” จากการปิดล้อมฆุตเฎาะห์ตะวันออก

ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เจ้าชาย สอิ๊…

Read More

เผยเด็กซีเรียซูบผอมเหลือแต่กระดูก ขาดสารอาหารจนตายในพื้นที่ถูกชีอะห์ปิดล้อม

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เผยในวั…

Read More