มหาดไทย จี้ อปท. เปิดข้อมูล“โรงไฟฟ้าขยะ”ตามแผนรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 100 MW สิ้นปี

มหาดไทย จี้ อปท.เผยข้อมูล“โครงการจำกัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิ…

Read More