นักวิชาการอิสลามเรียกร้องการอยู่ร่วมกันผ่านเวทีประชุมนานาชาติด้านศาสนาที่ญี่ปุ่น

เลขาธิการองค์การมุสลิมโลก (MWL) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซาอ…

Read More