ป่วนใต้ 13 จุด 3 จังหวัด “ปัตตานี-นราฯ-สงขลา”

เกิดเหตุไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เบื้องต้นจำนวน 13 เหตุการณ์ 3 จังหวัด มี อส.บาดเจ็บ

วันพุธ (19 เมษายน) เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เบื้องต้นจำนวน 13 เหตุการณ์ ดังนี้

ในพื้นที่ จ.ปัตตานี มีจำนวน 3 เหตุการณ์
1. ระเบิดในพื้นที่ ต.ม่วงหวาน อ.มายอ
2. ขว้างระเบิดใส่ สภ.กะพ้อ
3. ระเบิดฐาน มว.ฉก.นปพ.สภ.โสร่ง อ.ยะรัง

ในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีจำนวน 7 เหตุการณ์
1. ขว้างระเบิดจุดตรวจ อส. ต./อ.ยี่งอ ไม่มีเจ็บ
2. ระเบิดกองร้อย อส. อ.ศรีสาคร
3. ระเบิด ในพื้นที่ อ.รือเสาะ
4. ยิง M 79 ใส่ฐาน นปพ.22 อ.ระแงะ
5. เข้าตีฐาน ม.2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ
6. ขว้างระเบิดใส่เรือราษฎร ในพื้นที่ อ.แว้ง จำนวน 2 จุด
7. ซุ่มยิงชุด ชคต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จนท.อส.บาดเจ็บ

ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 3 เหตุการณ์
1. ขว้างระเบิดป้อมยามหน้า สภ.จะนะ ไม่มีเจ็บ
2. ระเบิดบริเวณบ้านไร่ ม.5 ต./อ.สะบ้าย้อย จำนวน 2 ลูก
3. ซุ่มยิง ชุด ชคต. บ้านนาจวบ ม.2 ต.ท่าม่วง อ.เทพา

ความคิดเห็น

comments