Friday, 23/8/2019 | 9:21 UTC+7
i-News

อีฎิ้ลอัดฮา ตรงกับ 1 กันยา

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ความคิดเห็น

comments

About