Headlines

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เด็กสำนึกผิดเสียใจ เหตุนำชื่อท่านนบีมาประดับชุด(ผอ.ขอโทษ)

เพจสำนักจุฬาราชมนตรีระบุกรณีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนระบุเป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ตัวเด็กสำนักผิดมีความเสียใจอย่างยิ่ง พร้อมเรียกร้องพี่น้องมุสลิมหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ ยกกุรอานระบุชัด “…จงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า”

ตามที่ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่นักเรียนหญิงได้แต่งกายโดยมีการนำอักษรภาษาอาหรับที่เขียนว่า “มูฮัมหมัด” ที่สื่อไปถึงนามชื่อของศาสนฑูตแห่งศาสนาอิสลาม นำมาประดับเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายในการแสดงกิจกรรม จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับทราบข่าวแล้ว และทางผู้บริหารของโรงเรียนมิได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ติดต่อขอเข้ามาพบเพื่อชี้แจงกับทางสำนักจุฬาราชมนตรีในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีจะชี้แจงความคืบหน้าต่อพี่น้องมุสลิมที่มีความห่วงใย เมื่อผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นนี้ ทางผู้บริหารของโรงเรียนได้แจ้งให้ทราบว่า กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง และทางนักเรียนเองก็รู้สึกสำนึกในความผิดพลาดและมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการกระทำครั้งนี้

สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอเรียนให้พี่น้องมุสลิมที่มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ให้มีสติ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ และใช้ความอดทนอดกลั้นอันเป็นคุณค่าสำคัญของศาสนาอิสลามและเป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

“จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของพวกเธอโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า” (อัล-กุรอาน 16: 125)

คลิป ผอ.โรงเรียนขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
https://www.facebook.com/samnakjula/videos/907388326119757/

ความคิดเห็น

comments