Wednesday, 21/8/2019 | 2:32 UTC+7
i-News

ยิวยกพวกบุกพื้นที่ละหมาดสตรีในโดมออฟร็อก

ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลจำนวนมาก และตำรวจอิสราเอล บุกเข้ามาในบริเวณโดมออฟร็อก บริเวณมัสยิดอัลอักซอ ในเมืองเก่าเยรูซาเล็ม เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ตามรายงานของสำนักข่าว Maan

หัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์กรมการบริจาคในศาสนา Firas al-Dib ยืนยันว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอล 41 คนและสมาชิกตำรวจอิสราเอล 85 คนบุกเข้าไปในบริเวณประตู Moroccans Gate

Al-Dibs กล่าวเพิ่มว่าตำรวจอิสราเอลถูกระดมเข้ามาทั่วพื้นที่

Al-Dibs ชี้ให้เห็นว่ามีตำรวจอิสราเอลจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาในบริเวณมัสยิดในส่วนของโดมออฟร็อก ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณมัสยิดอัลอักซอ และผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลหลายคนเข้ามาในพื้นที่ละหมาดของมุสลิมะห์

บริเวณมัสยิดอัลอักซอซึ่งอยู่เหนือพื้นที่เวสต์ ถือเป็นมัสยิดสำคัญลำดับที่ 3 ในศาสนาอิสลามรอกจากมัสยิดฮารอมมักกะห์ และมะดีนะห์ แต่ก็ถูกชาวยิว และชาวคริสตร์อ้างสิทธิในที่ตั้งของมัสยิดด้วยเช่นกัน

โดยในการเยี่ยมมัสยิดชาวยิวนั้นได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายนอก แต่ห้ามมิให้เข้าในบริเวณมัสยิด ตามข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างอิสราเอลกับรัฐบาลจอร์แดน โดยข้อตกลงดังกล่าวระบุให้จอร์แดนเป็นผู้ดูแลมััสยิดอัลอักซอ

แต่อิสราเอลก็ฝ่าฝืนข้อตกลงด้วยการอนุญาตให้ชาวยิวเข้ามาในบริเวณมัสยิดบ่อยครั้งภายใต้การคุ้มกันของกองกำลังติดอาวุธ 

โดยทั่วไปแล้วการเข้ามาในบริเวณมัสยิดเช่นนี้จะกระทำโดยฝ่ายยิวหัวรุนแรงที่พยายามที่จะแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ และกีดกันชาวมุสลิมออกจากการละหมาดที่มัสยิด

ความคิดเห็น

comments

About