Tuesday, 25/6/2019 | 4:37 UTC+7
i-News

รักษาอาการปวดโรคเกาต์ ด้วยใบยอ

นางสาวณัฏฐณิชา  ธรรมวัตร แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ  ให้สัมภาษณ์ว่า  ได้ศึกษาวิจัยการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอาการอักเสบจากโรคเก้าต์ โดยการใช้ใบยอ ย่างไฟ เนื่องจากวิธีเดิมในการบรรเทารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและอักเสบจากโรคเกาต์ ผู้ใช้แรงงาน ออกแรงกล้ามเนื้อเกินกำลังหรือออกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประคบบริเวณที่มีการอักเสบภายใน  24 ชั่วโมง และอาจใช้ยาทาเพื่อลดการอักเสบเฉพาะที่ เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน

ที่โรงพยาบาลศิลาลาด มีผู้ป่วยกลุ่มนี้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 160 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน  อายุ 35-60 ปี เข้ารักษาเฉลี่ยปีละ 6 ครั้งต่อคน ผู้ป่วยบางคนมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากต้องใช้บริการถึงเดือนละ 2 ครั้ง จึงได้คิดค้นวิธีการบรรเทาอาการปวดที่ประชาชนสามารถทำได้เอง

โดยนำสมุนไพรพื้นบ้าน คือ ใบยอ ที่ใช้ทำห่อหมก ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ทุกครอบครัวจะมีปลูกไว้ที่บ้านและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการรักษาเนื่องจากใบยอมีสรรพคุณแก้ไข้ลดปวด ลดบวม อาการเคล็ดขัดยอก อาการปวดในข้อ กล้ามเนื้อแพลง แก้โรคเกาต์ ปวดตามข้อเล็กๆ ของนิ้วมือได้

โดยให้นำใบยอ 5-10 ใบมาทำความสะอาด นำไปย่างบนเตาถ่านด้วยไฟอ่อน 1 นาที โดยโรยเกลือให้ทั่วเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารของใบยอให้มากขึ้น จากนั้นนำใบยอที่ย่างไฟแล้ววางบนผ้าสะอาดในบริเวณที่ปวด ครั้งละ 15-20 นาที วันละ 2-3 ครั้ง จนกว่าอาการจะดีขึ้น ซึ่งจากการติดตามการรักษาด้วยวิธีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-มิถุนายน 2557 พบว่าผู้ป่วยที่ใช้วิธีดังกล่าวมีอาการปวดลดลงหากทำอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นอีกวิธีสำหรับการรักษาได้เองที่บ้าน

i-News Daily 58-01-19-176m

ความคิดเห็น

comments

About