Monday, 22/7/2019 | 10:25 UTC+7
i-News

ชมรมผู้บริโภคเชียงใหม่ชี้หิมะเทียม “เสี่ยตัน” หลอกลวง-ไร้ความรับผิดชอบ

วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ นำโดยนางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ ตัวแทนชมรมเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรณีการจัดงาน “นิมมาน หิมะ เฟสติวัล” ภายในโครงการ Think Park และโรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ ของนายตัน ภาสกรนที นักธุรกิจเครื่องดื่มชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกริมคำกลางเมืองเชียงใหม่ ที่มีการนำเกลือบริสุทธิ์กว่า 40 ตันมาใช้เป็นหิมะเทียมจำลองบรรยากาศหิมะตก ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการยุติการจัดงานดังกล่าวและรื้อถอนเกลือทั้งหมดออกไป โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ

ทั้งนี้ หนังสือร้องเรียนดังกล่าวของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ ระบุว่า การจัดงานดังกล่าวไม่ได้มีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ ไม่มีการแสดงแผนการจัดงานที่ปลอดภัยต่อสาธารณะ ที่ควรแสดงถึงความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบของการปนเปื้อนลงสู่ท่อระบายน้ำของถนนห้วยแก้วที่จะลงสู่คูเมืองด้านแจ่งหัวริน และไม่มีคำเตือนเพื่อการเที่ยวชมที่ปลอดภัย ตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีชนิดโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง

ขณะเดียวกันยังมีการใช้คำโฆษณาว่าเป็นหิมะ หรือหิมะเทียม ถือเป็นการโฆษณาหลอกลวง เพราะเป็นการนำเกลือมากองหรือจัดแต่ง ที่มีแต่ความเค็มแต่ไม่มีความหนาวเย็น รวมทั้งเป็นการดำเนินงานที่ผลักภาระการพิสูจน์ การตรวจสอบ และการดูแลจัดการให้ภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดงานนี้เป็นการดำเนินธุรกิจหรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย ที่ลักษณะดังกล่าวอาจส่งต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นช่วงปีใหม่และระยะยาว

โดยชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ เรียกร้องให้มีการรื้อถอนเกลือจำนวน 40 ตัน ออกไปอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจและทันการณ์ ตลอดจนเรียกร้องให้ทางโครงการ Think Park และโรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ติดตามศึกษาผลกระทบในระยะยาว และมีการแสดงแผนงานต่อสาธารณะให้ได้รับทราบด้วย

นางสุภฎารัตน์กล่าวว่า การเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้เนื่องจากทางชมรมได้รับการร้องเรียนกรณีดังกล่าวจากประชาชนชาวเชียงใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากที่มีความเป็นห่วงและตั้งข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ ที่ไม่มีการแสดงแผนของการจัดการที่แสดงถึงความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แม้ว่าเกลือจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ในข้อเท็จจริงหากมีการสัมผัสหรือสูดดมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากก็มีผลกระทบได้

นอกจากนี้ การนำเกลือมากองและจัดแต่งแล้วเรียกว่าเป็นหิมะเทียมของเอกชนผู้จัดงานในครั้งนี้นั้นยังเข้าข่ายการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคอีกด้วย ตลอดจนมียังประเด็นน่าสงสัยและน่าข้องใจมาตั้งแต่ช่วงก่อนการจัดงาน ดังนั้นจึงต้องการเรียกร้องให้ทางผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการจัดงานในครั้งนี้ลงทันที เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและความจริงใจต่อสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งจะต้องมีการติดตามศึกษาและจัดทำแผนดูแลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วย

ด้านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับหนังสือและข้อเรียกร้องของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ไว้ จากนี้จะเร่งดำเนินการประสานงานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบพื้นที่จัดงานตามที่หลายฝ่ายเป็นห่วงไปแล้วครั้งหนึ่ง ทั้งนี้หากพบว่าการจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผิดข้อกฎหมายใดจะดำเนินการยกเลิกจัดงานทันที แต่หากไม่พบการทำผิดก็คงจะต้องมีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง

ความคิดเห็น

comments

About