Tuesday, 25/6/2019 | 8:35 UTC+7
i-News

เตรียมต้อนรับรายอ ตลาด 10 คืนสุดท้ายรอมฎอนที่ยะลาคึกคัก

พี่น้องชาวไทยมุสลิมเตรียมเฉลิมฉลองต้อนวันรายออิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ออกจับจ่ายซื้อสินค้ามุสลิมในเทศกาลตลาดสินค้า 10 สุดท้ายเดือนรอมฎอน ต้อนรับรายอ กันอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่ก็จะนำบุตรหลานและครอบครัว ไปเลือกซื้อ ชุดรายอ ผ้าคลุมสตรีหมวกกะปิเยาะ ผ้าโสร่งหญิง-ชาย รวมทั้งเสื้อโต๊บ เพื่อใช้สวมใส่ในพิธีละหมาด วันฮารีรายอ และเฉลิมฉลองเทศกาล

สำหรับเทศกาลตลาดสินค้า 10 สุดท้ายเดือนรอมฎอน ต้อนรับรายอ นี้ ทางมัสยิดกลางจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนตลาดเก่า และผู้ประกอบการในพื้นที่จัดขึ้นที่บริเวณสวนศรีเมือง ริมแม่น้ำปัตตานี (หลังมัสยิดกลางยะลา) เขตเทศบาลนครยะลา ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง 14 มิถุนายน 2561 โดยนำสินค้าราคาถูกของชาวมุสลิม ทั้งสินค้าของมุสลิมมะห์ (สตรี) เสื้อผ้ามุสลิมีน (บุรษ) เสื้อผ้ามุสลิม-อบายะห์ ผ้าคลุมสตรี ผ้าพัน ชุดปากี เสื้อโต๊บ (เสื้อสำหรับชายไทยมุสลิมที่จะสวมใส่ไปละหมาดในวันฮารีรายอ) หมวกกะปิเยาะ ชุดรายอ ผ้าโสร่งหญิง-ชาย รองเท้า ฯลฯ ออกมาจำหน่าย กว่า 400 ร้าน ให้ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด สำหรับเตรียมไว้สวมใส่ในวันรายอ อีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นการซื้อ-ขาย ในชุมชน นอกจากนี้ ก็จะนำเงินที่ได้รับจากการเปิดร้านขายสินค้า ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า คนยากจน และสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About