Thursday, 21/2/2019 | 8:24 UTC+7
i-News

รมต.สวีเดน เรียกร้องอิสราเอลยกเลิกปิดล้อมกาซา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน Margot Wallström เรียกร้องเมื่อวันศุกร์ที่(13 กรกฎาคม)ผ่านมาให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการปิดล้อมดินแดนฉนวนกาซาที่ดำเนินการมาต่อเนื่องกว่า 12 ปี และยังเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้มีการช่วยเหลือทางการแพทย์ และเปิดช่องทางทางทะเลในกาซา ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Al-Shaab ของอิยิปต์

“อิสราเอลต้องยกเลิกการปิดล้อมดินแดนฉนวนกาซา เปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลิอทางการแพทย์ และอาหารเข้าไปในพื้นที่ ” Wallström กล่าวต่อรัฐสภาสวีเดน

รัฐมนตรีรายนี้ยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ เธอได้แสดงความเห็นต่อการล้อมที่ดำเนินการโดยอิสราเอลว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และไร้มนุษยธรรม

Wallström ยังชี้ให้เห็นว่าการประท้วงของชาวกาซาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 30 มีนาคม ทำให้มีชาวปาเลสไตน์กว่า 136 คนถูกพลซุ่มยิงของอิสราเอลฆ่าตาย ขณะที่อีกกว่า 15,000 คนรวมทั้งเด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ

ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาได้ประท้วงตามแนวพรมแดนของฉนวนกาซาโดยเฉพาะหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดวันศุกร์ พวกเขาเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกการปิดล้อม และเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ที่หนีตายไปต่างประเทศจากการไล่ฆ่า และยึดครองของกลุ่มก่อการร้ายอิสราเอลนับตั้งแต่ปี 1948 ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิ

: MEMO

ความคิดเห็น

comments

About