Thursday, 23/5/2019 | 9:14 UTC+7
i-News

“โรดหัด” ลามปัตตานี ยอดตายพุ่ง 11

ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ “โรคหัดในเด็กระบาด” ล่าสุดพื้นที่การแพร่เชื้อลุกลามจาก จ.ยะลา ขยายวงไปที่ จ.ปัตตานีแล้ว

มีรายงานล่าสุดว่า โรคหัดในเด็กได้ระบาดอย่างหนักในหลายอำเภอของ จ.ปัตตานี ทำให้มีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย หนึ่งในนั้นคือ ด.ช.มูฮำหมัดตอฮา มะโระ อายุเพียง 1 ขวบ บ้านอยู่ที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ส่วนยอดเด็กที่ติดเชื้อมีราวๆ 300 คน

ครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิต ยังมีเด็กๆ อีก 6 คน ทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง อ.ยะรัง ต้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้เด็กทุกคนฉีดวัคซีนป้องกัน

พญ.ฉวีวรรณ ศิลวัฒนพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม สำนักงานสาธารณสุขปัตตานี บอกว่า อำเภอที่พบการระบาดแล้ว คือ อ.หนองจิก มีผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ อ.ยะรัง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย อยู่ใน อ.ยะรัง ทั้งคู่ ซึ่งใน อ.ยะรัง มีเด็กที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง ทางโรงพยาบาลต้องแยกผู้ป่วยให้อยู่ในพื้นที่หวงห้าม และห้ามเด็กคนอื่นเข้าไปปะปน ยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

การเสียชีวิตของเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัด 2 รายใน จ.ปัตตานี ทำให้จนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดสูงถึง 11 คนแล้ว โดยอีก 9 คนอยู่ใน จ.ยะลา ขณะที่ อ.กรงปินัง เป็นอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ 4 คน ส่วน อ.ยะหา เป็นอำเภอที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุด คือ 147 คน จากยอดผู้ติดเชื้อรวมเฉพาะ จ.ยะลา ราวๆ 700 คน

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่สำหรับคัดแยกและกักตัวผู้ต้องสงสัยติดโรคหัดเอาไว้ในเขตหวงห้ามเฉพาะ เพื่อไม่ให้ปะปนกับบุคคลอื่น ป้องกันการแพร่กระจายของโรค บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด โดย นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ต้องลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดงความมั่นใจว่า ในส่วนของ จ.ยะลาน่าจะควบคุมการระบาดของโรคได้ และน่าจะไม่มีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก

ความคิดเห็น

comments

About