Thursday, 20/6/2019 | 3:18 UTC+7
i-News

เยเมนตรวจสอบเหตุ กบฎฮูธีย์ปล้นของบรรเทาทุกข์

Rajeh Badi โฆษกรัฐบาลเยเมนกล่าวเมื่อวันศุกร์(4 มกราคม)ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการปล้นสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเยเมนที่กระทำโดยกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มกบฎชีอะห์ฮูธีย์

อาหรับนิวส์รายงานว่าองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในเยเมน และการสืบสวนของสำนักข่าว AP พบว่ามีครอบครัวหลายพันครอบครัวในประเทศที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับพวกเขา เนื่องจากของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นถูกปล้นโดยกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มกบฎชีอะห์ฮูธีย์ และกลุ่มติดอาวุธชนเผ่าในพื้นที่

“รัฐบาลเยเมนได้ติดตามรายงานและคำแถลงต่าง ๆ ที่ออกโดยทางการซึ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรกถึงการบิดเบือนข้อมูลที่แพร่หลายจากปฏิบัติการของกลุ่มกบฎติดอาวุธชีอะห์ฮูธีย์ และการดำการต่อความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์”

เขาอ้างอิงถึงรายงานและคำแถลงที่เปิดเผยขอบเขตของการทุจริตที่จัดโดยกลุ่มกบฎติดอาวุธชีอะห์ฮูธีย์ และผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในภูมิภาคต่างๆ

นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเยเมน ได้เคยรายงานก่อนหน้านี้แล้วว่ากลุ่มกบฎติดอาวุธชีอะห์ฮูธีย์ที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลัง กำลังทำงานเพื่อหลอกลวงชุมชนระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศโดยการกระจายข้อมูลเท็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านมนุษยธรรมด้วยข้ออ้างผลมาจาก สงครามในเยเมน

ในขณะเดียวกันรัฐบาลเยเมนยังกล่าวว่าได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตตราสารหนี้ และราคาน้ำมัน ที่ตกต่ำโดยเฉลี่ยร้อยละ 25

ตามคำแถลงที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าว SABA News ของทางการเยเมน ระบุว่าพนักงาน 242,657 พันคนจากจำนวนทั้งหมด 472,353 คนได้รับการจ่ายเงินเดือนแล้ว ขณะที่ผู้เกษียณอายุราชการก็ได้รับการจ่ายเงินบำนาญด้วยเช่นกัน

รัฐบาลยังรายงานอีกว่าได้ฟื้นฟู 60% ของกระแสเงินสด และการหมุนเวียนทางการเงินไปสู่ภาคการธนาคาร และการพาณิชย์อย่างเป็นทางการตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดในการต่อสู้กับการก่อการร้าย และการฟอกเงิน

“รัฐบาลเยเมนเห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้เป็นหลักฐานของการตัดสินใจ และการดำเนินการที่ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นเพื่อหยุดยั้งการเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ และลดการทำให้รุนแรงขึ้นของสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม

ความคิดเห็น

comments

About