Monday, 20/5/2019 | 10:30 UTC+7
i-News

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 3 พระมหากษัตริย์ไทย องค์อัครศาสนูปถัมภก ตอนที่ 2

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 3 พระมหากษัตริย์ไทย องค์อัครศาสนูปถัมภก ตอนที่ 2 
โดย อ.อาลี เสือสมิง ที่ปรึกษาด้านศาสนา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณสัญญา ปรีชาศิลป์

ติดตามย้อนหลังคลิก ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 2 พระมหากษัตริย์ไทย องค์อัครศาสนูปถัมภก ตอนที่ 1

ติดตามทั้งหมดคลิก ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติความคิดเห็น

comments

About