Tuesday, 16/7/2019 | 4:05 UTC+7
i-News

สภ.กันตัง นำร่องเปิดห้องละหมาดบริการพี่น้องมุสลิม

พลตำรวจตรี จีรวัฒน์ อุดมสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรกันตัง เปิดห้องละหมาดประจำสถานีตำรวจภูธรกันตัง เพื่อบริการพี่น้องมุสลิมที่มาใช้บริการติดต่อราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันตัง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นสถานีตำรวจต้นแบบที่ทำห้องละหมาดขึ้นมาในจังหวัดตรัง
ทั้งนี้ พื้นที่สถานีตำรวจภูธรกันตัง มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 86,590 คน นับถือศาสนาอิสลามจำนวนร้อยละ 36 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันตัง ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีจำนวน 20 นาย ที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ในสถานี ทางสถานีตำรวจภูธรกันตัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฎิบัติศาสนกิจ ซึ่งต้องประกอบพิธีละหมาดวันละ 5 เวลาตามหลักศาสนา จึงจัดพื้นที่ภายในสถานีตำรวจภูธรกันตัง เปิดเป็นห้องละหมาดเพื่อบริการพี่น้องมุสลิมที่มาใช้บริการติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันตัง จะได้มีความสะดวก อีกทั้งในปลายปีนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่ อำเภอกันตัง มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางทะเล และทางบก ชื่อดังหลายแห่ง การจัดสถานที่ให้มีการละหมาดในสถานีตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมได้
ขอบคุณ ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ขอบคุณ ภาพสยามรัฐ
i-News Daily 58-08-11-352m

ความคิดเห็น

comments

About