หมอไทยเตือนฮุจญาตเตรียมพร้อมสุขภาพก่อนเขาสู่พิธีฮัจย์

นายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่ผู้แสวงบุญจะต้องเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจย์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการประกอบศาสนกิจในช่วงนี้ให้คำนึงถึงข้อจำกัดทั้งเรื่องอายุและโรคประจำตัว ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ อย่าหักโหมประกอบศาสนกิจโดยลืมคำนึงถึงสุขภาพของตนเอง พร้อมแนะนำให้ผู้แสวงบุญทุกคนให้ความสำคัญกับการพักผ่อน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นการดื่มน้ำบ่อยๆ จะป้องกันลมแดดและป้องกันคอแห้งสาเหตุของการไอได้นอกจากนี้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นจากการเดินย่ำรวมทั้งหางพายุทะเลทราย

สำหรับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงนับถอยหลังเข้าสู่พิธีฮัจย์ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศ แจ้งว่า ยอดการรับบริการของผู้แสวงบุญในช่วงก่อนฮัจย์ โดยเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ 400 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเวลากลางวัน โดยในการตรวจรักษา ผู้แสวงบุญควรนำสมุดสุขภาพ หรือ Health Passport ที่ออกให้โดยกระทรวงสาธารณสุขติดตัวมาทุกครั้ง ซึ่งจะมีข้อมูลด้านสุขภาพของผู้แสวงบุญ แบบประวัติการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากประเทศไทย ตลอดจนการป้องกัน การดูแล และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้แสวงบุญเป็นอย่างมาก ทำให้การดูแลสุขภาพและการติดตามอาการของผู้แสวงบุญเป็นระบบมากขึ้น และมีการอัพเดตข้อมูลด้านการให้บริการของหน่วยพยาบาลไทย โดยสามารถตรวจสอบสถิติและข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ Thaihajjmed.com

ทั้งนี้ในเจ้าหน้าที่จากหน่วยพยาบาลไทย ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ได้จัดชุดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ในช่วงใกล้เข้าสู่การประกอบพิธีฮัจย์ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงอาคารที่พักอีกด้วย

ความคิดเห็น

comments