Saturday, 24/8/2019 | 3:34 UTC+7
i-News

นราธิวาสจัดงาน “วันเด็กพิเศษ”

เมื่อวันพฤหัสบดี (10 มกราคม) เวลา 09.00 น.ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส )  อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2562  โดยมีนาวาเอกธงฉาน บุญระเทพ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองกลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กพิการในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมกว่า 100 ครอบครัวเข้าร่วม

โอกาสนี้นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562  ใจความตอนหนึ่งว่า “เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะอารมณ์ อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “สำหรับกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้วเพื่อมอบความสุขให้กลุ่มน้องๆผู้พิการ และกลุ่มเด็กพิเศษ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุเพื่อให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ เสริมสร้างการเรียนรู้ และที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิเศษและเด็กพิเศษ   

โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขที่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมใจกันมอบสิ่งของและทุนการศึกษาจำนวนมาก ให้น้องๆได้ร่วมสนุก ร่วมแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ มีการจับรางวัลและมอบรางวัลและมอบของขวัญให้กับเด็กพิเศษ อาทิ ทุนการศึกษา รถจักรยาน ของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่างๆจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ  จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About