i-News

เผยรักษาฮุจญาตด้วยการผ่าตัดแล้ว 1,400 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียเผย ได้ดำเนินการรักษาด้วยการผ่าตัดฮุจญาตด้วยการผ่าตัดไปแล้วประมาณ 1,400 กรณีในรอบเดือนที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงทั้งที่มักกะฮ์ และมีนา

จนถึงวันพุธมีการรักษาด้วยการสวนหัวใจแล้ว 147 ครั้ง มีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 7 ครั้ง ฟอกไต 901 ราย และการผ่าตัดด้วยกล้องส่องกล้อง 42 ครั้ง

จำนวนฮุจญาตที่เข้าห้องฉุกเฉินมี 11,837 รายในขณะที่ 17,974 คนเข้ารับบริการที่คลินิก

เทศกาลฮัจญ์แต่ละครั้งกระทรวงดำเนินโครงการช่วยชีวิต ซึ่งเป็นโครงการสำหรับให้บริการด้านสุขภาพฟรี ได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ, เปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, การฟอกไต, การส่องกล้องและการคลอดบุตร

กระทรวงฯ ยังเผยอีกว่ากำลังดำเนินการในการเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม และห้องฉุกเฉินในช่วงฮัจย์ ในการดำเนินการตามโครงการนี้จะมีโรงพยาบาลขนาดเล้ก 100 แห่ง ทำหน้าที่เสมือนห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ในการจัดการกับกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย 80 คันคอยให้บริการ

ทั้งนี้กระทรวงดำเนินการในการใช้แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ 29,000 คนในการดูแลฮุจญาตในช่วงของการประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้

ความคิดเห็น

comments

About