Friday, 22/3/2019 | 10:05 UTC+7
i-News

ร่วม 2 เดือน วีซ่าอุมเราะห์ออกให้แล้ว 688,184 คน

กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของซาอุดิอาระเบียแถลงข่าวประจำสัปดาห์ระบุว่าได้ออกวีซ่าอุมเราะห์สำหรับฮุจญาตจากทั่วโลกแล้ว 688,184 นับตั้งแต่กันยายน ที่ผ่านมาจนถึงวันพุธ(24 ตุลาคม)ที่ผ่านมา โดยมีฮุจญาตเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรจำนวน 411,654 ราย

อาหรับนิวส์รายงานว่า จำนวนฮุจญาตที่ยังคงอยู่ในราชอาณาจักร 255,125 คนโดยมีฮุจญาต 179,643 รายอยู่ที่มักกะห์ และ 75,482 คนอยู่ที่มะดีนะห์ โดยมีฮุจญาต 156,529 ประกอบพิธีอุมเราะห์เสร็จและเดินทางออกจากซาอุดิอาระเบียไปแล้ว

จำนวนผู้แสวงบุญสูงสุดที่เข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ 170,824 คนจากปากีสถาน, 95,749 คนจากอินเดีย, 59,307 คนจากอินโดนีเซีย, 11,774 คนจากเยเมน, 9,558 คนจากมาเลเซีย, 9,319 คนอังกฤษ 8,935 คนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 8,278 คนจากจอร์แดน, 5,857 คนบังกลาเทศ และ 4,652 คนจากตุรกี

ความคิดเห็น

comments

About