Wednesday, 24/7/2019 | 6:29 UTC+7
i-News

ศาล EU ชี้การดูหมิ่นท่านนบี “ไม่ใช่เสรีภาพ”

ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (ECHR) ได้ตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่(25 ตุลาคม)ผ่านมาว่าการดูหมิ่นท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลั๊ลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยเสรีภาพขึ้นพื้นฐานในการแสดงออก

การหมิ่นประมาทท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลั๊ลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม “เกินกว่าข้อ จำกัด ที่ได้รับอนุญาตบนพื้นฐานของการแสดงออก” และ “อาจทำให้เกิดอคติ และทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสันติภาพทางศาสนา” คำวินิจฉัยของศาลระบุ

การตัดสินใจของคณะกรรมการตุลาการ 7 คน หลังจากที่ Mrs. S. พลเมืองชาวออสเตรียคนหนึ่งได้จัดสัมมนา 2 ครั้งขึ้นในปี 2009 เพื่อดูหมิ่นท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลั๊ลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม

ศาลชี้ว่าข้อคิดเห็นของ Mrs. S. ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองจากเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งระบุว่า “ข้อความของผู้ยื่นคำร้องมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่ชาวมุสลิม” และ “มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง”

ศาลออสเตรียพิพากษาว่าเธอมีความผิดฐานดูหมิ่นศาสนาในปี 2011 โดยปรับเงินจำนวนเพียง 480 ยูโร (18,000 บาท) โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

“Mrs. S. ได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์กรุงเวียนนาได้ยึดถือคำตัดสินของศาลชั้นต้นในเดือนธันวาคม 2011 โดยยืนยันสาระสำคัญของข้อสรุปของศาล และคำขอฎีกาถูกยกในศาลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2013 ”

“ข้อ 10 (เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น) Mrs. S. อ้างว่าศาลออสเตรียล้มเหลวในการแก้ไขเนื้อหาของข้อความที่ขัดกันโดยคำนึงถึงสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกของตน”

ในคำตัดสินของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ECHR กล่าวว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศาลออสเตรียได้มีการประเมินบริบทที่กว้างกว่าคำแถลงการณ์ของ Mrs. S. ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิของตนในการแสดงออก โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นที่จะมีความรู้สึกเมื่อศาสนาของตนถูกคุกคาม ซึ่งมันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นจุดมุ่งหมายของการรักษาสันติภาพทางศาสนาในออสเตรีย”

ที่มา อัลอาระบียะห์

ความคิดเห็น

comments

About