นายกฯบอกไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ในงานเลี้ยงละศีลอดที่ทำเนียบ

รัฐบาลเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ที่ทำเนียบฯ นายกฯบอกดินแดนไทยศักดิ์สิทธิ์อยู่รjวมกันอย่างสันติได้ ยันรัฐบาลจะแก้ปัญหาในอดีตทั้งหมด ชี้ไม่มีเวลาถอยหลังอีกแล้ว

วันจันทร์ (6) เมื่อเวลา 19.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิสมาคมการกุศลมุสลิม สื่อมวลชนมุสลิม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจำจังหวัดภาคใต้ และภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมละศีลอด เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีละศีลอดได้จัดสถานที่ให้ทำพิธีละหมาดมักริบ ขณะเดียวกัน จุฬาราชมนตรีได้อ่านดุอาขอพร และกล่าวขอบคุณรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนการพัฒนาจิตใจเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน / รัฐบาลขอมีส่วนร่วมการปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดจึงได้จัดงานเลี้ยงละศีลอดขึ้นในวันนี้

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ต้องคิดว่า ทำอย่างไรที่จะให้ประเทศของเราก้าวไปข้างหน้า ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประเทศไทยมีโอกาสเยอะมากในการที่จะพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง วันนี้รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในอดีตให้ได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่น วันนี้เราไม่มีเวลาที่จะถอยหลังอีกแล้ว ต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใสไม่มีปัญหาแบบในอดีต เราต้องสร้างสังคมที่มีคุณธรรมธรรม จริยธรรมที่สำคัญต้องทำให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่มีจริยธรรมถ้าทำอย่างนี้ความขัดแย้งในโลกใบนี้จะลดลง

“วันนี้เมื่อผมเข้ามาเป็นรัฐบาล สิ่งใดที่ไม่ดีผมก็ขอโทษ โดยเราจะรวมมือกันเดินหน้าให้เร็วที่สุด เพราะปีหน้าก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์ ทุกศาสนาในประเทศไทย เพราะวันนี้ในหลายด้านที่เรามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารฮาลาล การท่องเที่ยว การสาธารณสุข โดยจะเกิดขึ้นทุกภูมิภาค วันนี้เราต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติและเศรษฐกิจโลก ซึ่งถือว่าหนักพอแล้ว และยังมีความขัดแย้งก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกเลย โดยสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ขอให้ขอโทษกัน ให้อภัยกันหาช่องทางกลับมาอยู่รวมกันอย่างสันติ ผมคิดว่า มีเวลาช่วงนี้เท่านั้นที่จะทำให้ทุกอย่างสงบได้ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้โอกาสก็จะน้อยลงเรื่อยๆ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น