Thursday, 22/8/2019 | 1:26 UTC+7
i-News

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ตอนที่ 6 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 1

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ตอนที่ 6 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 1
โดย อ.อาลี เสือสมิง ที่ปรึกษาด้านศาสนา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณสัญญา ปรีชาศิลป์

ติดตามย้อนหลังคลิก 
ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 1
ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 7 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 2
ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 8 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 3
ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 9 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 4

ติดตามทั้งหมดคลิก  ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติความคิดเห็น

comments

About