Thursday, 21/2/2019 | 8:20 UTC+7
i-News

KSRelief ลงนาม 7 สัญญาช่วยพี่น้องซีเรีย-โรฮิงญา

ทีมงานจากศูนย์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยกษัตริย์ซัลมาน (KSRelief) ได้เซ็นสัญญากับผู้บริหารรัฐบาลฝ่ายต่อต้านซีเรีย และแกนนำชาวโรฮิงญาจำนวน 7 สัญญาในเมือง Gaziantep เมืองชายแดนของตุรกี ติดกับซีเรีย เมื่อวันศุกร์ที่(4 พฤษภาคม)ผ่านมา

สัญญาความช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึง 5 สัญญาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวซีเรียในพื้นที่ที่เลวร้ายที่สุด เช่นฮามา, อเลปโป, โฮมส์ และ ลาตาเกีย รวมถึงเขตชนบทของ ฮามา, โฮมส์ และ อเลปโปด้วย

อีก 2 สัญญาเป็นความร่วมมือในการจัดหาอาหารในช่วงรอมฎอนต่อผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา มูลค่ารวมของความช่วยเหลือคือ 4,657,459 เหรียญสหรัฐ

โครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ดำเนินการโดย KSRelief สำหรับพี่น้องชาวซีเรีย และโรฮิงญาที่อพยพย้ายถิ่นฐาน

ความคิดเห็น

comments

About