Friday, 19/7/2019 | 2:27 UTC+7
i-News

ร้องเรียนผู้นำปาเลสไตน์ ยกที่วะกัฟให้โบสถ์

ประธานาธิบดี มะห์มูด อับบาส ของปาเลสไตน์กำลังเผชิญกับข้อเรียกเรียนของประชาชนในเมืองเฮบรอน สำหรับการดำเนินการของเขาในการโอนที่วะกัฟในอิสลามขนาด 18 ไร่ให้กับโบสถ์คริสต์นิกายออโธดอกของรัสเซีย โดยครอบครัว Al-Tamim ในเขตตะวันตกของเวสต์แบงค์ได้ส่งข้อเรียกเรียนดังกล่าวได้ยื่นต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต

เครือข่ายเฝ้าระวังตะวันออกกลางรายงานว่า ผู้นำปาเลสไตน์ได้ลงนามในคำสั่งในการส่งมอบที่ดินให้กับโบสถ์คริสต์นิกายออโธดอกในวันที่ 4 มกราคม แม้ศาลฎีกาจะมีการตัดสินเด็ดขาดเมื่อ 23 มิถุนายนปีที่ผ่านมา ให้ยุติการดำเนินการทั้งหมดในการโอนย้ายกรรมสิทธิในที่ดินตามกระบวนการทางกฎหมาย

Rouhi Yacoub Abu-Ermeileh หนึ่งในผู้ร้องเรียนระบุว่าประธานาธิบดีอับบาสได้ปฎิเสธที่จะตอบสนองความต้องการของครอบครัวผู้วะกัฟ และประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ร่วมลงชื่อ 60,000 คน ที่ให้เขาระงับการดำเนินการในการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้คริสตจักร

“ครอบครัว Al-Tamim และประชาชนในเมืองเฮบรอนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโบสถ์คริสต์นิกายออโธดอกของรัสเซีย” เขากล่าว พร้อมเสริม “ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อคริสตจักรตัดสินใจที่จะซื้อที่ดินวะกัฟ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปาเลสไตน์”

ความคิดเห็น

comments

About